Teave isikuandmete töötlemise kohta patsientide ohutuse järelevalve tegemiseks, meditsiiniteabe päringute haldamiseks ja toodete kvaliteedi tagamiseks